Wapna sypkie węglanowe

Standard (lokalnie pod różnymi nazwami), spełniające wymogi ustawowe : uziarnienie poniżej 0,5 mm – min 50% a powyżej 2 mm – max 10%

  1. Węglanowe odm. 04  – CaO min 50%  z 12 kopalni do wyboru
  2. Węglanowe odm. 05  – CaO min 40% z 4 kopalni do wyboru
  3. NOWOŚĆ w ofercie Eko-Calcium odm. 07a – CaO 30-38,5% – brunatna kreda nawozowa (jeziorna) z dodatkiem węgla brunatnego