Siarczan wapnia

Siarczan wapnia zawiera min. 42% SO3 i 30% CaO (17%S i 20%Ca). Zapewnia mniejsze nakłady na produkcję roślinną, dzięki swojemu składowi chemicznemu, nie zakwasza gleby, zmniejsza jej zasolenie, poprawia gruzełkowatość gleby, eliminuje toksyczny glin, a to wszystko przyczynia się do jakościowo lepszych plonów. Obecność wapnia łatwo rozpuszczalnego wzmacnia system korzeniowy roślin i ułatwia pobieranie składników odżywczych.

Nawożenie siarką jest niezbędne do prawidłowej gospodarki azotem w roślinie, zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe, takie jak np. susza, wysokie temperatury, niedobór wody. Ponadto brak nawożenia siarką i wapniem ogranicza plonowanie roślin. Pamiętajmy, że brak 1 kg siarki uniemożliwia wykorzystanie 10 kg azotu.

 

Zalety:

–  można stosować go w dowolnym terminie (nie poraża roślin przy stosowaniu pogłównym) bez konieczności mieszania z glebą, bo woda opadowa doskonale przemieszcza ten nawóz w głąb profilu glebowego. – – można go stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W praktyce często stosowany (ze względu na napięte terminy agrotechniczne w żniwa) już pod przedplon rośliny siarkolubnej. Upust sezonowy powinien zachęcać do zakupu przed sezonem letnim.

– nawóz jest ok. 200 razy bardziej rozpuszczalny w wodzie niż wapno nawozowe, więc szybciej niż wapno dostarcza jony wapnia roślinom

– można go stosować w tym samym czasie, co nawozy odzwierzęce (obornik, gnojowica, kurzak), ponieważ wapń z siarczanu wapnia nie powoduje uwalniania azotu w formie amoniaku i nie powoduje uwsteczniania fosforanów do formy nierozpuszczalnej w wodzie

 

Dawkowanie jednoroczne w nawożeniu:

– 450-500 kg/ha w płodozmianie z rzepakiem (dla łatwiejszego zapamiętania – 100kg na każdą 1 tonę spodziewanego plonu rzepaku);

– 300-400 kg/ha w płodozmianie z kukurydzą lub z burakiem cukrowym

– 200-300 kg/ha zboża jare i rośliny strączkowe gruboziarniste

– 250-350 kg/ha zboża ozime

– 200-300 kg/ha ziemniaki

– 200-500 kg/ha sady

– 100-300 kg/ha użytki zielone

 

Dawkowanie użyźniające:

1-1,5 t/ha na gleby lekkie

1,5-2t/ha na gleby średnie

2,5-3t/ha na gleby ciężkie.

 

UWAGA: przy zastosowaniu zalecanej dawki  nie trzeba wprowadzać innej formy siarki np. w nawozach wieloskładnikowych; doglebowych, nalistnych i dolistnych.

 

Dla przypomnienia:  to nawóz miałki o bezpostaciowej strukturze, ale dzięki odpowiedniej wilgotności – nie pyli się. Do stosowania W agrotechnice i technice podobnej do wapna nawozowego (wszystkie rozsiewacze uniwersalne z podajnikiem na talerze wysiewające: RCW, Piast, Bredal, Pomot).