Lux, premium

Wapna węglanowe – NOWOŚCI (Lux, Premium); drobniejsze przemiały 0-0,5 mm

  1. węglanowe z magnezem Timolod Lux – mączka dolomitowa luzem frakcji 0-0,3 mm gdzie CaO+MgO min 45% w tym MgO min 8%   – odm. 06; (sucha z silosa lub zwilżona ze składu otwartego) dostępność ograniczona
  2. węglanowe Wapno Premium – mączka wapienna frakcji 0-0,5 mm gdzie CaO min 50% – odm. 04; uziarnienie poniżej 0,5 mm ponad 99%
  3. węglanowe Premium: Bukowiak, Opolwiak, inne  – mączka wapienna frakcji 0-0,1 lub 0,1-0,5 mm; odm. 04
  4. węglanowe z magnezem Radkovit Premium – dolomit frakcji 0-1 mm; odm. 05 (okresowe braki w lipcu i sierpniu )