Środki poprawiające właściwości gleby

  1. Basaltic Premium (mączka bazaltowa, glinokrzemian wapnia i magnezu zawierający mikroelementy  frakcja 0-1 mm) – luzem wywrotka
  2. Klinofield (atest ECO, zeolit – glinokrzemian, frakcja 1-3 lub 1-5 mm) – worki, big bag 1 tona lub luz, wywrotka