Tarnogran pod zboża!

NPK (CaMgS) 4-15-20 (5-2-13) z Cu, Mn

 

Tarnogran pod zboża zawiera 4% azotu w formie amonowej, 15% fosforu w formie pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 20% tlenku potasu, 5% tlenku wapnia, 2% tlenku magnezu , 13% siarki w postaci S0₃, a także dodatkowo 0,1% miedzi, 0,1% manganu i 0,1% cynku.

Startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy początkowy wzrost roślin.

Fosfor stymuluje odpowiedni rozwój systemu korzeniowego roślin.

Potas reguluje gospodarkę wodną roślin. Rolą zalecanych w nawożeniu zbóż mikroelementów jest:

Miedź – korzystnie wpływa na przemiany azotu w roślinie, jest katalizatorem przy fotosyntezie.

Mangan – reguluje i stymuluje wzrost, bierze udział w procesie fotosyntezy, tworzeniu chlorofilu oraz syntezie białek.

Cynk – zwiększa efektywność nawożenia azotem.

Nawóz zawiera również drugorzędne makroskładniki pokarmowe: wapń, magnez i siarkę, które korzystnie wpływają na wielkość i jakość plonu.

 

Zasady stosowania:

Tarnogran pod zboża należy stosować przedsiewnie. Zalecane jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm.

 

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu
potasu w glebie
  wysoka średnia niska
Zboża ozime 300 400 500
Zboża jare 250 350 450
Kukurydza 350 350 750
Rzepak 350 450 550
Rośliny strączkowe 300 400 500
Rośliny motylkowe 250 350 450
Użytki zielone 200 350 500

 

Zapytaj o cenę !

 [vCitaContact type=contact width=500 height=450]