Tarnogran 21


Kontakt do sprzedawcy:

kom: 883 378 997
e-mail: gpr@agroenergetyk.pl

 

TARNOGRAN 21

NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)

  • Do nawożenia zbóż ozimych, kukurydzy oraz buraków.
  • Tarnogran 21 jest nawozem uniwersalnym, zawierającym optymalny zestaw składników pokarmowych.
    Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych, ziemniaków i drzew owocowych.
  • Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego.
    Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15cm.

WŁAŚCIWOŚCI

Azot – startowa jego dawka zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny.

Fosfor – w nawozie występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania.

Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu, jest dostępny w całym okresie wegetacji.

Magnez – jest szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej (2%).

Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno) , jest warrantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe.

DAWKOWANIE

Podane dawki są orientacyjne, wskazane jest ich dostosowanie do wymagań nawożonej rośliny i do wielkości spodziewanego plonu.

Uprawiane rośliny W zależności od zasobności gleby w fosfor i potas
Buraki cukrowe i pastewne 550-900
Kukurydza 500-800
Zboża ozime 300-500
Zboża jare 350-550
Ziemniaki 400-600
Rzepak 450-650
Drzewa i krzewy owocowe 350-600