Suprofos Rzepak


Suprofos Rzepak

NAWÓZ WE

TYP: NPK (S) 4:12:22 (14) z borem (B) zawierający fosforyt miękki

– nawóz wieloskładnikowy przeznaczony w pierwszej kolejności do stosowania pod rzepak ozimy i jary

– posiada dobrze zbilansowany skład pokarmowy

– może być stosowany z powodzeniem pod inne rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w makroskładniki pokarmowe i bor

 

Składniki, % (m/m)
Makroskładniki:
azot (N) 4% azot całkowity (N) w formie amonowej – 4,0 %
fosfor (P2O5) 12% pięciotlenek fosforu (P2O5) – rozpuszczalny w kwasach mineralnych – 12,0 % – rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie – 6,0 % – rozpuszczalny w wodzie – 5,0 %
potas (K2O) 22% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 22,0 %
siarka (SO3) 14% trójtlenek siarki (SO3) całkowity – min. 14,0 % trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – min. 7,5 %
Mikroskładniki:
bor (B) 0,2% bor (B) całkowity – 0,2 %

ZASADY STOSOWANIA   

Nawóz przeznaczony w pierwszej kolejności do stosowania pod rzepak ozimy i jary. Uniwersalne właściwości tego nawozu powodują że może być stosowany także pod inne rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w makroskładniki pokarmowe oraz bor zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 5-15 cm. Nawóz można stosować także pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime (rzepak) lub uprawy wieloletnie. Nawóz może być stosowany na większości typów gleb a szczególnie ubogich w potas oraz bor.

Dawka nawozu [kg/ha] ustalana na podstawie zasobności gleby w potas (P) oraz plonu roślin

Uprawy Dawka nawozu kg/ha
Rzepak ozimy 400–500
Rzepak jary 300–400
Burak cukrowy (na oborniku) 500
Burak pastewny (na oborniku) 500
Ziemniak wczesny (na oborniku) 350
Ziemniak późny (na oborniku) 400
Strączkowe na nasiona 350
Kukurydza na ziarno 400
Kukurydza na kiszonkę 400
Rzepak ozimy 400–500
Rzepak jary 300–400