Suprofos pod zboża


Suprofos pod zboża

NAWÓZ WE

TYP: NPK (S) 4:12:22 (14), zawierający fosforyt miękki

–   nawóz wieloskładnikowy przeznaczony w pierwszej kolejności do stosowania pod zboża ozime i jare

– nawóz zawiera siarkę, której niedobór może być czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin

– odpowiednio zbilansowany skład pokarmowy zapewnia wysoki i jakościowo dobry plon

 

Składniki, % (m/m)
Makroskładniki:
azot (N) 4% azot całkowity (N) w formie amonowej – 4,0 %
fosfor (P2O5) 12% pięciotlenek fosforu (P2O5) – rozpuszczalny w kwasach mineralnych – 12,0 % – rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie – 6,0 % – rozpuszczalny w wodzie – 5,0 %
potas (K2O) 22% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 22,0 %
siarka (SO3) 14% trójtlenek siarki (SO3) całkowity – min. 14,0 % trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – min. 7,5 %

 

ZASADY STOSOWANIA   

Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując nawóz SUPROFOS pod zboża przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 5–15 cm. Nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości. Głównym składnikiem nawozu jest potas, dlatego wielkość dawek należy uzależnić od potrzeb pokarmowych roślin względem potasu, mając na uwadze przewidywany plon oraz zawartość tego składnika w glebie. Nawóz może być także stosowany pogłównie, wiosną, w momencie ruszenia wegetacji, pod rośliny ozime lub uprawy wieloletnie – zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia.

Dawka nawozu [kg/ha] ustalana na podstawie zasobności gleby w potas (P) oraz plonu roślin

Uprawy Dawka nawozu kg/ha
Zboża ozime 350
Zboża jare 350
Rzepak ozimy 400–500
Rzepak jary 300–400
Burak cukrowy (na oborniku) 500
Burak pastewny (na oborniku) 500
Ziemniak wczesny (na oborniku) 350
Ziemniak późny (na oborniku) 400
Strączkowe na nasiona 350
Kukurydza na ziarno 400
Kukurydza na kiszonkę 400