Suprofos 25


Suprofos 25

NAWÓZ WE

TYP: NPK (Ca, Mg, S) 5:10:25 (2,5:2:13) zawierający fosforyt miękki

– uniwersalny nawóz wieloskładnikowy

– optymalnie dobrany skład pokarmowy

– wysoka zawartość potasu

– polecany pod rośliny okopowe, rzepak, kukurydzę i zboża

Składniki, % (m/m)
Makroskładniki:
azot (N) 5% azot całkowity (N) w formie amonowej i azotanowej – 5,0 %, w tym min. 4 % azotu amonowego
fosfor (P2O5) 10% pięciotlenek fosforu (P2O5) – rozpuszczalny w kwasach mineralnych – 10,0 % – rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie – 7,0 % – rozpuszczalny w wodzie – 5,6 %
potas (K2O) 25% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 25,0 %
magnez (MgO) 2% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie – min. 2,5 %
siarka (SO3) 13% tlenek magnezu (MgO) całkowity – 2,0 %
wapń (CaO) 2,50% trójtlenek siarki (SO3) całkowity – min. 13,0 % trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – min. 11,0 %
+ mikroskładniki: bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

 

ZASADY STOSOWANIA   

SUPROFOS 25 jest typowym nawozem przedsiewnym i po rozsiewie należy go wymieszać z glebą na głębokość 10–15 cm. Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od ich zwięzłości. Na użytki zielone nawóz stosuje się wczesną wiosną, przy czym w przypadku stosowania dawki nawozu powyżej 250 kg/ha powinno się ją podzielić na dwie części, stosując drugą dawkę po pierwszym pokosie łąki lub po drugim wypasie. Głównym składnikiem nawozu jest potas, dlatego wielkość dawek należy dostosowywać do potrzeb potasowych nawożonych roślin przy uwzględnieniu przewidywanego plonu oraz zawartości potasu przyswajalnego dla roślin w glebie.

Uprawy Dawka nawozu kg/ha
Zboża ozime 400-300
Rzepak ozimy 500-300
Zboża jare 400-300
Kukurydza na ziarno 500-300
Kukurydza na kiszonkę 500-300
Burak cukrowy (bez obornika) 900-600
Ziemniak (bez obornika) 850-650
Strączkowe na nasiona 400-300
Łąki (siano) 350-250
Pastwiska (zielonka) 350-250