SSP 19%


SSP 19% (Superfosfat Prosty Granulowany)

NAWÓZ WE

TYP: NAWÓZ FOSFOROWY – SUPERFOSFAT PROSTY P (Ca, S) 19 (10:28)

– uniwersalny nawóz fosforowy pod wszystkie rośliny uprawy polowej i do stosowania na wszystkich glebach

– może być stosowany do różnego rodzaju mieszanin (blendingów)

– gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin

 

Składniki, % (m/m)
Makroskładniki:
fosfor (P2O5) 12% pięciotlenek fosforu (P2O5) – rozpuszczalny w kwasach mineralnych – 12,0 % – rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie – 6,0 % – rozpuszczalny w wodzie – 5,0 %
siarka (SO3) 14% trójtlenek siarki (SO3) całkowity – min. 14,0 % trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – min. 7,5 %
wapń (CaO) 10% trójtlenek siarki (SO3) całkowity – min. 28,0 %

 

ZASADY STOSOWANIA   

Nawóz należy stosować przedsiewnie lub przed sadzeniem roślin i po rozsiewie należy go zmieszać z glebą na głębokość 10–15 cm. Superfosfat prosty granulowany można mieszać z innymi granulowanymi nawozami wieloskładnikowymi, a z nawozami azotowymi bezpośrednio przed wysiewem.

Dawka nawozu [kg/ha] ustalana na podstawie zasobności gleby w potas (P) oraz plonu roślin

Uprawy Dawka nawozu kg/ha
Zboża ozime i jare 350-50
Rzepak 400-200
Burak cukrowy 450-250
Ziemniak 300-150
Strączkowe 300-150
Motylkowe drobnonasienne (zielonka) 350-200
Użytki zielone 300-200