Odmiana 05


Niezawierające magnezu

Wapno nawozowe jest naturalnym źródłem skoncentrowanego węglanu wapnia. Odkwasza glebę oraz poprawia strukturę gleby. Plonotwórczy efekt działania wapna utrzymuje się przez kilka lat.

Wapno nawozowe sprzedawane jest w luzie lub pakowane w bigi, według zapotrzebowania klienta.

W stałej ofercie posiadamy odmiany według następujących standardów:

 

Odmiana 05  
Sposób otrzymywania przerób skał wapiennych
Minimalna zawartość składników nawozowych CaO min. 40%
Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm najwyżej 10%
Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm co najmniej 50%

 

Takiego producenta jak : Lhoist Wojcieszów

Wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010r. (Dz. U. Nr 183, poz.1229)