MGS/K-16/16 siedmiowodny


Siarczan magnezu siedmiowodny

Kod produktu: MGS 18/15

Do stosowania w opryskach

Krystaliczny MgO min. 16%, SO3 min. 30%

Wysokiej jakości, całkowicie rozpuszczalny nawóz siarkowo-magnezowy do stosowania posypowego oraz w opryskach.

 

PRZEZNACZENIE

Siarczan magnezu siedmiowodny to nawóz w postaci kryształów o barwie białej lub kremowej pakowany w worki o masie netto 25 kg umieszczane na palecie, przeznaczony praktycznie pod wszystkie uprawy polowe, warzywnicze, ogrodnicze i sadownicze.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Dokarmianie dolistne siarczanem magnezu można łączyć z dokarmianiem dolistnym mocznikiem oraz mikroelementami, a także z zabiegami ochroniarskimi.

Obecność mocznika, poza dostarczaniem azotu, ułatwia pobieranie magnezu i mikroskładników przez liście.

 

ZASADY STOSOWANIA

Nawożenie dolistne w dawkach (w tab.1.i.2.) stosuje się w przypadkach:
– wystąpienia objawów niedoboru podczas wegetacji,
– w okresach zwiększonego zapotrzebowania na magnez,
– w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wiosenne chłody, susza).

 

Tab. 1. Dawki (uprawy rolnicze)

Dokarmianie dolistne upraw rolniczych należy prowadzić 5% roztworem siarczanu magnezu (100 litrów roztworu do oprysku zawiera 5kg nawozu). Zalecana dawka cieczy do oprysku wynosi 250 – 300 litrów/ha.

 

Uprawa Kolejność zabiegów i termin Stężenie

siarczanu magnezu,

% wag

Zboża 1. początek krzewienia

2. strzelanie w źdźbło

3. zaraz po wykłoszeniu

5

5

5

Rzepak 1. październik 1 – 2 opryski

2. początek wegetacji wiosennej

3. wysokość roślin 10 – 15cm

4. faza zwartego zielonego pąka

5

5

5

5

Ziemniaki 1. wytworzenie pędów bocznych

2. 7 dni po pierwszym oprysku

3. przed kwitnieniem

5

5

Buraki 1. 8 liści dobrze rozwiniętych

2. 10 dni po pierwszym oprysku

3. 10 dni po drugim oprysku

5

5

5

Kukurydza 1. 7 wyrośniętych liści

2. 7 dni po pierwszym oprysku

3. 7 dni po drugim oprysku

5

5

5

Rośliny strączkowe 1. faza 6 – 8 liści

2. przed kwitnieniem

5

5

Użytki zielone 1. wczesną wiosną

2. następne 10 dni po każdym pokosie lub 5 – 6 dni po wypasieniu

5

5-10

 

Tab. 2. Dawki (uprawy sadownicze i polowe uprawy warzyw)

Uprawa Sposób dokarmiania Stężenie

siarczanu

magnezu,

% wag

Ilość cieczy do oprysku, litry/ha
Pomidory, papryka

pod osłonami

po stwierdzeniu niedoborów magnezu

3 – 5 oprysków co kilka dni

0,5-1,0 % 500
Ogórek

pod osłonami

po stwierdzeniu niedoborów magnezu

3 – 5 oprysków co kilka dni

1% 500
Warzywa

w polu

po stwierdzeniu niedoborów magnezu

3 – 5 oprysków co kilka dni

2 % 300
Jabłonie po kwitnieniu 3 – 4 razy co 10 dni 1,5 -2% 1000
Pozostałe drzewa owocowe po kwitnieniu 3 – 4 razy co 10 dni 1- 1,5% 1000
Krzewy owocowe,

truskawki

po kwitnieniu 3 – 4 razy co 10 dni 1-1,5% 400-600

Na glebach ubogich w magnez i siarkę, ale o uregulowanym odczynie gleby, w nawożeniu doglebowym stosować wg tab.3. (najlepiej dawkę ustalić na podstawie wyników badania gleby ze Stacji Chemiczno-Rolniczej).

Tab. 3. Stosowanie posypowe

Roślina Dawki nawozu kg/ha przy średnich plonach roślin na gleby o zasobności w magnez
Bardzo niskiej Niskiej Średniej
Pszenica ozima, jara, pszenżyto 250-270 185-200 125-135
Żyto, owies, mieszanki zbożowe 190-200 155-165 125-135
Buraki cukrowe, pastewne, kukurydza 560-600 435-465 310-335
Ziemniaki 125-135 95-100 60-65
Użytki zielone 625-665 470-500 310-335