KPG 40


Kontakt do sprzedawcy:

kom: 665 954 227

e-mail: granulaty@agroenergetyk.pl

 

KPG-40ξ  (kreda pisząca granulowana typ 06a)

KPG-40ξ pochodzi ze złóż kredy piszącej, dlatego odznacza się wyjątkową skutecznością odkwaszania. Można stosować niemal przez cały rok, a w uprawach sadowniczych – nie ma potrzeby mieszania tego nawozu z glebą.

Nawozy z kredy piszącej to bezwzględnie, najszybciej odkwaszające nawozy wapniowo-węglanowe, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniego pH w glebie.

Właściwości

 • poprawia dostępność dla roślin składników pokarmowych zawartych w nawozie,
 • zwiększa efektywność wykorzystania nawozów mineralnych,
 • umożliwia rozwój korzeni włośnikowych, odpowiadających za pobieranie składników pokarmowych zawartych w glebie lub dostarczonych z nawozami,
 • zwiększa odporność roślin na wyleganie,
 • zobojętnia zakwaszające glebę działania nawozów fizjologicznie kwaśnych,
 • umożliwia poprawny rozwój korzystnej mikroflory oraz flory gleby co przyspiesza rozkład substancji organicznej,
 • polepsza strukturę gruzełkowatą gleby, co powoduje podniesienie żyzności gleb,
 • znacznie ogranicza rozwój chorób, grzybów, pasożytów i chwastów,
 • zwiększa plon o 30%,
 • stosowanie redukuje koszty uprawy – nie trzeba go mieszać z glebą,
 • daje możliwość uprawy roślin o wysokich wymaganiach dotyczących odczynu gleby.

Wykazuje bardzo dobre właściwości chemiczne i fizyczne. Posiada wyjątkową czystość. Forma nawozu – granulat 2,0-6,0 mm, pozwala na łatwy wysiew i szybkie wymieszanie z warstwą gleby. Nawóz w 100% EKOLOGICZNY, wyprodukowany w oparciu o własne naturalne złożą kredy piszącej.

 

Wielkość dawek nawozu

Zalecane dawki w kg/ha*

 

GLEBY BARDZO KWAŚNE  KWAŚNE  LEKKO KWAŚNE 
BARDZO LEKKIE 900*  500*  300* 
LEKKIE 1100*  800*  400* 
ŚREDNIE 1300*  1000*  500* 
CIĘŻKIE 1500*  1100*  700* 
UŻYTKI ZIELONE 900*  700*  300* 

* Stosowanie nawozu powinno się odbywać według zaleceń stacji Chemiczno-Rolniczych po uprzednim badaniu gleby.

 

KPG 40