Glikol


Kontakt do sprzedawcy:

kom: 784 355 417
e-mail: beeryeast@agroenergetyk.pl

Glikol propylenowy

W nowoczesnym żywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych w coraz większym stopniu pasze objętościowe zastępowane są przez pasze treściwe. Ponadto, powszechnie poszukuje się niekonwencjonalnych dodatków do pasz, które mogą bez niepożądanych konsekwencji metabolicznych wpłynąć na zwiększenie produkcji glukozy oraz zapewnić lepsze wykorzystanie dawek pokarmowych. Dodatki glukogeniczne (glukoplastyczne), inaczej niż inne powszechnie stosowane dodatki energetyczne, działają szybciej, ponieważ biorą bezpośredni udział w cyklu Krebsa lub w procesie glukoneogenezy.

 

Glikol propylenowy, który nie zostanie użyty do produkcji kwasu propionowego w żwaczu może być bezpośrednio wykorzystany w procesie glukoneogenezy.

 

Glikol propylenowy jest prekursorem glukozy, którego podawanie prowadzi do zmniejszenia ilości wytwarzanego maślanu w żwaczu oraz powoduje spadek stężenia kwasu β-hydroksymasłowego we krwi, a zatem może przeciwdziałać występowaniu ketozy.

Dodatek do dawki pokarmowej glikolu propylenowego powoduje

  • większy wzrost produkcji kwasu propionowego w żwaczu niż dodatek skrobi,
  • wzrost koncentracji glukozy i insuliny jednoczesnym zmniejszeniu koncentracji wolnych kwasów tłuszczowych we krwi
  • łagodzi w pewnym stopniu obniżenie się kondycji krów w pierwszych tygodniach laktacji.

W celu złagodzenia ujemnego bilansu energetycznego oraz w stanach podwyższonego zagrożenia ketozą zwyczajowo stosuje się dodatek do dawki pokarmowej  150 – 300g ( max.500 g) glikolu propylenowego.

 

Glikol