Agrogypsum

Kontakt do sprzedawcy:

kom: 665 954 189
e-mail: agrogypsum@agroenergetyk.pl

 

AGROGYPSUM

Grupa tych nawozów jest źródłem siarki (S w formie siarczanowej) i łatwo dostępnego wapnia (Ca2+), co dodatkowo poprawia gruzełkowatość gleby oraz neutralizuje toksyczny jon glinu { od CaSO4 + Al 3+ do Al(SO4)+ + Ca2+}, korzystnie wpływając na zwiększenie masy systemu korzeniowego i lepszy pobór składników pokarmowych.

Dodatkową zaletą tej grupy nawozów jest to, że można stosować w dowolnym terminie (nie poraża roślin przy stosowaniu pogłównym) bez konieczności mieszania z glebą (woda opadowa doskonale przemieszcza ten nawóz w głąb profilu glebowego). Nawóz można stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W praktyce często stosowany (ze względu na napięte terminy agrotechniczne w żniwa) już pod przedplon rośliny siarkolubnej. Upust sezonowy powinien zachęcać do zakupu przed sezonem letnim.

Zawartość SO3 ponad 40 % (jako siarka „S” min. 16,3%), CaO min. 30% (jako Ca min. 21 %) pozwala na stosowanie co 2- 4 lata w dawkach zależnych od wysokości plonu), tj:

– 450-500 kg/ha w płodozmianie z rzepakiem (dla łatwiejszego zapamiętania – 100kg na każdą 1 tonę spodziewanego plonu rzepaku);

– 300-400 kg/ha w płodozmianie z kukurydzą lub z burakiem cukrowym;

– 200-225 kg/ha zboża i rośliny strączkowe;

– 200-500 kg/ha sady;

– 100-300 kg/ha użytki zielone.

 

UWAGA: przy zastosowaniu zalecanej dawki  nie trzeba wprowadzać innej formy siarki np. w nawozach wieloskładnikowych; doglebowych, nalistnych i dolistnych.

  

Dla przypomnienia:  to nawóz miałki o bezpostaciowej strukturze, ale dzięki odpowiedniej wilgotności – nie pyli się. Do stosowania W agrotechnice i technice podobnej do wapna nawozowego (wszystkie rozsiewacze uniwersalne z podajnikiem na talerze wysiewające: RCW, Piast, Bredal, Pomot).

Rozsiew nawozu siarkowo-wapniowego: